Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείται να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΕΩΣ

Ερωτ: -Τι ήτο η κάλπη εις την αρχαιότητα;
Απαντ: -Αγγείον, εις το οποίον εναπετίθετο η κόνις των νεκρών.
Ερωτ: -Και εις τους νεώτερους χρόνους;
Απαντ: -Εις τους νεώτερους χρόνους η κάλπη χρησιμεύει προς εναπόθεσιν της κόνεως της δημοτικότητος των αποτυχόντων υποψηφίων.
Ερωτ: -Τις ήτο εφευρέτης της κάλπης;
Απαντ: -Ο απόστολος Παύλος, όστις ωνόμασθη δια τούτο σκεύος εκλογής.
Ερωτ: -Εις τι χρησιμεύει η κάλπης;
Απαντ: -Άνθρωποι τέως άγνωστοι, γίνονται δι’ αυτής γνωστοί ως κάλπικοι παράδες.
Ερωτ: -Έχει αναλογίαν η κάλπη με τον υποψήφιον;
Απαντ: -Έχει, διότι και η κάλπη, ως ο υποψήφιος λέγει από το εν μέρος ναι και από το άλλο όχι.
Ερωτ: -Τις είναι ο πρώτος εκλογικός συγγραφεύς;
Απαντ: -Ο Βιργιλίος, όστις εκτός της Αινειάδος, έγραψε και Γεωργικά και Εκλογάς.
Ερωτ: -Τι είναι ο εκλογεύς;
Απαντ: -Άνθρωπος, όστις αφού ενηλικιωθή και αποκτήση δικαίωμα ψήφου, χάνει αμέσως την ανθρώπινην του ιδιότητα και γίνεται απλούς αριθμός εις τον εκλογικόν κατάλογον.
Ερωτ: -Τι είναι υποψήφιος εν γένει;
Απαντ: -Άνθρωπος πιστοποιών την ύπαρξιν του δια πολυχρόων προγραμμάτων τοιχοκολλημένων εις τους δρόμους.
Ερωτ: -Τίνα τα προσόντα του υποψηφίου;
Απαντ: -Να γνωρίζη γράμματα δια να αναγιγνώσκη τον εκλογικόν κατάλογον, να έχη πολλούς κουμπάρους και να διατηρή ανοικτόν σαλόνι κατά τας ημέρας των εκλογών.
Ερωτ: -Διατί πρέπει να έχη σαλόνι ο υποψήφιος;
Απαντ: -Διότι ο εκλογικός σάλος απαιτεί να υπάρχη και εκλογική σάλα.
Ερωτ: -Τι πρέπει απαραιτήτως να πράξη ο υποψήφιος;
Απαντ: -Προ της εκλογής να κάμη μίαν δήλωσιν δι’ ης να ευχαριστή τους συμπολίτας του, είτε επιτύχη, είτε όχι.
Ερωτ: -Τι είναι ο υποψήφιος Δήμαρχος;
Απαντ: -Άνθρωπος ομοιάζων με την Εκκλησίαν.
Ερωτ: -Διατί;
Απαντ: -Διότι επειδή συνήθως εις τα προγράμματά του αποκαλεί εαυτόν τέκνον του λαού, έχει όπως η Εκκλησία, πολλάς χιλιάδας πατέρων.
Ερωτ: -Πως τούτο;
Απαντ: -Διότι η ψήφος πωλείται.
Ερωτ: -Ευρίσκεται εις κανένα συγγραφέα ή τοιαύτη ετυμολογία;
Απαντ: -Ευρίσκεται εις τα συγγράματα και τα κατάστιχα των περισσοτέρων εκ των πολιτευομένων.
Ερωτ: -Έως πότε δύναται να εξασκή το δικάιωμά του ο εκλογεύς;
Απαντ: -Έως ότου ζη και μετά θάνατον ακόμη.
Ερωτ: -Τίνι τρόπω;
-Και αφού ο εκλογεύς αποθάνει ψηφίζει άλλος υπό το όνομά του.
Ερωτ: -Τι είναι κάλπη;
Απαντ: -Κάλπη είναι ένα δοχείο εκ τενεκέ, όμοιον περίπου με εκείνον εις τον οποίον αποθέτονται οι ακκαθαρσίαι και τα σκουπίδια, με μόνην την διαφοράν ότι εις αυτήν αποθέτονται αι ελπίδες περί της ευημερίας του μεγαλείου της πατρίδος.

ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείται να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.